Pravidla lovu

Švarďák:

Přibližně 2ha velký zatopený čedičový lom se nachází poblíž zástavby rodinných domů. Hloubka lomu se pohybuje mezi 0,5m až 5metry.
Obsádku lomu tvoří:

Ostatní způsoby lovu:

Loví se způsobem chyť a pusť na 2pruty. Nutnost podložky pod ryby .
Cena 200Kč/den. Určitým omezením v teplých dnech jsou koupající se spoluobčané. Je vhodné se informovat o aktuální situaci. Vzhledem k velikosti revíru a jeho poloze doporučuji návštěvu na max. 1-2dny v kuse.

Žádám rybáře o parkování na vyznačených místech. Zajíždění vozem k vodě a parkování na nezpevněných plochách je zakázáno.

Toťák: 

Je umožněno lovit na 2 pruty. p>

Menší z Bradleckých lomů má maximální hloubku 6 metrů. Charakter obsádky ryb doplňuje možnosti a způsoby lovu, které nelze provozovat na sousedícím Švardově lomu.Měl by spíše vyhovovat rybářům, kteří nečekají na trofejní rybu, ale chtějí si zachytat a být u vody, kde se díky bohatšímu zarybnění "pořád něco děje". Tento lom zarybněním přizpůsobuji především vláčkařům a muškařům. Obsádku tvoří kapr a amur ve slušném množství. 

Ledce:

Velmi hezké a klidné místo v upraveném prostředí mimo zástavbu.

Přívlač povolena celoročně. Zákaz lovu na rybičku! Podběrák, háčky bez protihrotu (stačí zamačknout-pean/kleštičky),

vyprošťovač háčků a podložka pod ryby jsou nutné.

Loví se způsobem chyť a pusť na 2 pruty. Cena je 200Kč/den/osoba. Za víkend (pá – ne) 500Kč/osoba. Za celý týden (po – ne) 1200Kč/osoba. Možnost připlacení třetího prutu za 100Kč/den.

V ceně povolenky není umožněno ponechání si žádné ušlechtilé ryby.

Rybolov v tomto areálu je určen pro dlouhodobější pobyt. Rybolov na den (200,-/osoba) nebo 24h (300,-/osoba) je možný pouze po osobní dohodě (viz.kontakty).

Zákaz vyřezávání, sečení, nebo dokonce kácení a ničení jakéhokoliv zeleného porostu a to včetně náletu a rostlin na břehu! Velmi prosím o dodržování pořádku a použití lopatky, nebo rýče k zakrytí exkrementů. Není příjemné nacházet podpapíráky v okolí vodní plochy.

Ve fotomapě uvidíte znázorněná místa, která budou využívána pro rybaření. Nemohu žádné skupině zaručit, že budete samostatně rybařící na celé zadní pískovně.

Na největší pískovně je pestrá a bohatá obsádka ryb. Kapři od 40 do 100cm. Dále štiky, candáti, okouni, amuři, tolstolobci, bílá ryba, úhoři, boleni a sumci.

Ulovené ryby prosím nesakovat... vyfotit a v krátké době pustit zpět.

Pískovna je stará minimálně 20let. V roce 2004 zde ale proběhla rekultivace břehů a prohloubení a pročištění vodní plochy.

Parkování přímo u vody.

Ledce - prostřední pískovna:

Loví se způsobem chyť a pusť. Pravidla stejná jako na zadní pískovně.

Prostřední pískovna je menší a mělčí s hloubkou 1,2 až 3m a obsádkou kaprů od 40 do 80cm. Dosazeno větší množství línů v průměrné velikosti 0,5kg.

Dochází k neustálému doplňování kvalitní obsádkou. Prostřední pískovna bude přednostně využívána k dlouhodobějšímu pobytu. Ceník stejný jako na zadní pískovně.

Novinka - Rybník Panský:

NOVÉ ZARYBNĚN A OTEVŘEN!!!

Hektarový rybník je po kompletní rekonstrukci. Upravené břehy po většině obvodu umožňují rybolov i pro větší skupiny rybářů (závody, firemní akce). Osádka je pestrá. Na tomto rybníku nejsou trofejní kusy ryb. Průměrná velikost ulovených ryb je cca 3-4kg s možným maximem do 10kg. Dle mého názoru je tento revír vhodný pro rodinu s dětmi. Díky hustší obsádce je vhodný pro méně zdatné rybáře.

Cena je 200Kč/den/rybář/2 pruty. V ceně není ponechání úlovku.